Was saved

خدمات ما

پروژه حمایت از حقوق شهروندان خارجی

وکیل خودکار

ثبت سازمانهای عمومی و خیریه

ثبت شرکت (نهاد تجاری)

ثبت نام شعبه ها و نمایش های یک موجود حقوقی

مجوز و ثبت علائم تجاری

خدمات اسناد رسمی

ترجمه ، قانونی سازی و رسول اسناد

حذف

آوردن اسناد قانونی مطابق با قانون فعلی

فعالیت ادعایی

خدمات مهاجرت

کمک حقوقی در تزئین ازدواج ترکیه

حل مسائل مربوط به حوزه حقوق گمرکی

انعقاد قراردادها

خوب است بدانید

شرکای ما

Наши партнёры в کیف
کیف
Наши партнёры в اودسا
اودسا
Наши партнёры в خارکوف
خارکوف
Наши партнёры в دنیپر
دنیپر
Наши партнёры в اسکندریه
اسکندریه
Наши партнёры в کلیسای سفید
کلیسای سفید
Наши партнёры в ژیتومیر
ژیتومیر
Наши партнёры в
Наши партнёры в Kamyanets-Podilsky
Kamyanets-Podilsky
Наши партнёры в کروپیونیتسکی
کروپیونیتسکی
Наши партнёры в کراماتورسک
کراماتورسک
Наши партнёры в لوتسک
لوتسک
Наши партнёры в Lviv
Lviv
Наши партнёры в ماریوپول
ماریوپول
Наши партнёры в نیکولایف
نیکولایف
Наши партнёры в ریون
ریون
Наши партнёры в خرسون
خرسون
Наши партнёры в خملنیتسکی
خملنیتسکی
Наши партнёры в چرنیوتسی
چرنیوتسی
Наши партнёры в چرنیهویو
چرنیهویو
Наши партнёры в اوژگورود
اوژگورود
Наши партнёры в وینیتسیا
وینیتسیا
Наши партнёры в سومی
سومی
Наши партнёры в ایوانو-فرانکیفسک
ایوانو-فرانکیفسک
Наши партнёры в پولتاوا
پولتاوا
Наши партнёры в ترنوپیل
ترنوپیل
Наши партнёры в بردیچف
بردیچف
Наши партнёры в دره
دره
Наши партнёры в چرکاسی
چرکاسی

بررسی ها

مخاطب

با ما تماس بگیرید

77777word@gmail.com
خیابان Saksaganskogo ، 52-A ، دفتر 301 ، کیف ، اوکراین
دوشنبه تا جمعه: 10.00-18.00
شنبه ، خورشید: تعطیل
© کلیه حقوق محفوظ است. موسسه حقوقی "WORD AND LAW" 2018 - 2023 г